Barrierer og muligheter for ombruk av byggevarer

Publisert:

NHP-nettverket har fått utarbeidet rapporten Utredning av barrierer og muligheter for ombruk av byggematerialer og tekniske installasjoner i bygg.

Asplan Viak har utarbeidet rapporten på oppdrag fra nettverket.

NHP-nettverket består av 16 medlemsbedrifter inkludert 3 observatører. Nettverkets tverrfaglige representasjon ivaretas av bransjeorganisasjonene sammen med myndighetene. Gjennom gruppearbeid involveres også i NHP4 bransjens aktører i hele verdikjeden.
NHP-nettverket har gjennom mange år vært pådriver for mer miljøbevissthet både i byggenæringen og i komplementære miljøer. Avfallsreduksjon, best mulig ressursutnyttelse og forsvarlig håndtering av bygg- og anleggsavfall, er fortsatt målsettingene når nettverket nå er inne i en ny treårs arbeidsperiode som avsluttes i 2020 (NHP4). Avfallsreduksjon, materialgjenvinning, farlig avfall og miljøgifter, kunnskap- og informasjonsformidling samt fortsatt fokus på bedre sortering og mindre andel blandet avfall for ytterligere å øke materialgjenvinningsgraden er områder det arbeids videre med.

Last ned rapporten her