Consulting Norge

To medarbeidere går gjennom åpent kontorlandskap

Consulting Norge er et bransjefelleskap og talerør for virksomheter i Norge som har consulting som primære forretningsområde.

Denne bransjeenheten i Virke samler consultingbransjen og skaper en slagkraftig organisasjon for medlemmene.