Hjemmeservice

Person støvsuger i en stue

Virke organiserer største delen av private selskaper som utfører personlige tjenester, enten dette er BPA tjenester eller hjemmetjenester.  

I Norge omsettes det anslagsvis for 1,5 – 2 milliarder kroner i svart arbeid innenfor "husholdningstjenester". Det meste av disse tjenestene er renhold.

Av alle typer tjenester er renhold den tjeneste som dominerer ved bruk av utenlandsk svart arbeid. Over fire av ti kjøpere av utenlandsk svart arbeid har kjøpt renhold.

Når det gjelder hvem som kjøper renholdstjenester i hjemmet er det en overvekt av småbarnsforeldre. Deltidsarbeidere, arbeidsledige og studenter kjøper i mindre grad denne type tjenester. Inntektene av denne type svart arbeid pløyes ofte inn i kriminell virksomhet.

At denne type arbeidskraft benyttes i hjemmet øker også risikoen for tyverier, innbrudd og økonomisk tap. Den norske stat går glipp av betydelig skatt som undras.

Medlemsbedrifter i Virke står for størstedelen av omsetningen innenfor denne type tjenester. Satsning på seriøsitet, kvalitet og ovennevnte viktige tiltak vil sammen med et økende marked for denne type tjenester medføre vekst for Virkes medlemmer.