Markedsanalyse

Dame ser på en markedsanalyse på en ipad

Markedsanalyse er et bransjefellesskap, organisert av Virke.

Medlemmene er virksomheter som leverer analyseinnsikt – kvalitativ og/eller kvantitativ - til bedrifter, organisasjoner, offentlig sektor og andre som vil forstå mennesker og samfunn bedre. Dette er alt fra meningsmålinger, markedsundersøkelser til holdninger i befolkningen.

“Innsikt med mening”

Et initiativ fra markedsanalysebransjen som gir frivillige organisasjoner kunnskap som hjelper dem til å bli enda bedre.

Få tilgang på skreddersydd innsikt, helt gratis

Markedsanalysebransjen i Virke og Frivillighet Norge ser etter frivillige organisasjoner som har behov for rikere innsikt og kunnskap om samfunnet, sine egne målgrupper eller bidragsytere.

Analysetjenester til en verdi av 100 000 kroner

Vi trekker en vinner av markedsanalysetjenester til en samlet markedsverdi av inntil 100 000 kroner. En jury med representanter fra markedsanalysebransjen og Norsk Markedsanalyseforening (NMF) vil nominere tre kandidater, og den endelige vinneren vil bli annonsert på Topplederkonferansen i februar 2019.

Det legges vekt på prosjekter som har stor samfunnsnytte: Lokalt, regionalt eller nasjonalt. Søknadene trenger kun å inneholde problemstillingen og noen tanker om hva resultatene kan bidra til.

For 2018 gjelder følgende kriterier

  • Alle frivillige og humanitære organisasjoner kan søke.
  • Prosjektet som det søkes om skal ikke ha blitt gjennomført tidligere.
  • Det skal legges vekt på forslag som alternativt ikke ville blitt gjennomført med bakgrunn i organisasjonens økonomiske/ressursmessige situasjon.
  • Det skal legges vekt på forslag som bidrar til å utgjøre en forskjell for vinneren.
  • Det skal legges vekt på forslag som har en positiv betydning/effekt utover den merverdi prisen tilfører direkte til vinner

Søk innen 25. januar!

Søknaden sendes som

Les mer