Markedsanalyse

Dame ser på en markedsanalyse på en ipad

Markedsanalyse er et bransjefellesskap, organisert av Virke.

Medlemmene er virksomheter som leverer analyseinnsikt – kvalitativ og/eller kvantitativ - til bedrifter, organisasjoner, offentlig sektor og andre som vil forstå mennesker og samfunn bedre. Dette er alt fra meningsmålinger, markedsundersøkelser til holdninger i befolkningen.