Studentsamskipnader

Det er studentsamskipnader spredt ut over hele Norge på de stedene hvor det finnes høyere utdanningstilbud. Studentsamskipnaden er drevet for og sammen med studentene for å sørge for service og velferd for disse.

Typiske tjenester som studentsamskipnadene har er studentbolig, kantine, bokhandel, helseordninger til lege, sykepleier og psykologisk helsetjeneste, barnehage, møteplasser/studenthus og treningstilbud.

Virke har rundt 20 studentsamskipnader som medlemmer og er dermed den Hovedorganisasjonen som samler mesteparten av denne type virksomhet.

Tett samarbeid med medlemmene når det gjelder tariffutvikling og næringspolitiske vilkår er viktig. Samtidig står hele Virke til rådighet i det daglige når det gjelder bistand, ikke minst innenfor det arbeidsrettslige feltet.