Tiltaksarrangører

Medarbeidere i kontorfellesskap

Virke tiltaksarrangører er et bransjefelleskap og et talerør for kommersielle tiltaksarrangører i Norge som leverer ulike kurs på oppdrag  fra NAV.

Virke Tiltaksarrangører sitt oppdrag er å samle bransjen for derigjennom å bidra til utviklingen av bedre og likere rammevilkår. I tillegg til å gi medlemsservice og rådgiving, tilrettelegger vi for møteplasser og nettverk for erfaringsdeling.

Våre viktigste strategiske satsingsområder er for tiden knyttet til blant annet anbudsproblematikk og like vilkår for private kommersielle tiltaksarrangører som attføringsbedrifter med kommunal aksjemajoritet og private ideelle.

Dette gjør vi blant annet gjennom å skape dialog med myndigheter og politikere.

Bransjeartikler

Laster flere sider...