Styret for Virke IKT

Navn Firma Adresse
Leder:
Øyvind Husby
Direktør Myndighetskontakt
Get AS Postboks 4400 Nydalen
0403 Oslo
Frode Preber Ettesvoll
Adm.dir.
More Software Solutions AS Postboks 282 Skøyen
0213 Oslo
Mørten Rønning
Adm.dir.
Ikomm AS Vormstuguvegen 40
Fakkelgården
2624 Lillehammer
Jens Haviken
Country Manager
Dustin Norway AS  Tykkemyr 1
1597 Moss
Guttorm Nielsen SuperOffice AS  Postboks 1884 Vika
0124 Oslo