Alt du trenger å vite om geoblocking

Geoblocking er fra 3. desember forbudt i EU, og vil snarlig tre i kraft i Norge. Her får du svar på praktiske spørsmål.

Hva er geoblocking?

Geoblocking er alle metoder som brukes for å utestenge eller diskriminere kunder basert på nasjonalitet eller bosted. Typiske metoder kan være å nekte utenlandske kunder å handle på et norsk nettsted, alternativt å automatisk rute slike kunder til en nettbutikk i kundens eget land. Geoblocking kan også være å tilby utenlandske kunder dårligere vilkår enn nasjonale kunder, eller å gjøre betaling vanskeligere for utenlandske kunder.

Medfører dette store kostnader for meg?

Det kan bli nødvendig med tekniske endringer på nettsiden, men reglene skal ikke påføre næringsdrivende store kostnader eller administrative byrder, men kun muliggjøre at kunder fra alle EU/EØS-stater kan handle «som en lokal» hvor som helst i EU/EØS.

Er det bare relevant for nettbutikker?

Reglene gjelder for alle former for utsalg, både nettbutikker og tradisjonelle butikker. I praksis vil reglene i hovedsak gjelde nettbutikker.

Er geoblocking forbudt?

Det har ikke vært forbudt frem til EUs regulering. Når disse reglene snarlig vedtas i Norge, vil imidlertid geoblocking være forbudt i alle EU/EØS-stater.

Hva innebærer forbudet for kunder og butikker?

Kunder fra alle EU/EØS-stater har rett til å handle fra en nettbutikk i en hvilken som helst EU/EØS-stat på samme vilkår som de som bor i denne staten. En nordmann som går inn på nettbutikk.se skal kunne handle rett fra denne svenske nettbutikken på samme vilkår som svenske kunder, uten f.eks. å bli rerutet til nettbutikk.no. Reglene medfører imidlertid ikke plikt til å levere utenfor butikkens normale leveranseområde. De innebærer heller ingen plikt for norske nettbutikker til også å ha svenske nettbutikker.

Kan kunder rerutes til nettbutikker i andre land?

Forbudet mot automatisk reruting er ikke til hinder for at nettbutikken gir kunden mulighet til frivillig å gå til sin nasjonale nettbutikk, f.eks. ved å akseptere reruting via et popup-vindu. Kunden må imidlertid kunne velge å handle fra den butikken kunden ønsker. Aksept av reruting kan lagres slik at kunden kan rerutes neste gang vedkommende besøker nettsiden uten å måtte akseptere reruting på nytt. Kunden må imidlertid kunne trekke tilbake aksepten når som helst.

Kan en butikk ha forskjellige priser i forskjellige nettbutikker?

Ja. Forbudet mot geoblocking berører ikke butikkenes rett til å fastsette egne priser, men forbyr kun forskjellsbehandling basert på geografisk tilhørighet. Det kan derfor være ulike priser i nettbutikk.se og nettbutikk.no. En person som går inn på nettbutikk.no fra Sverige kan imidlertid ikke få opp andre priser enn en person som går inn på nettbutikk.no fra Norge.

Må en butikk levere til et land den normalt ikke leverer til?

Nei. Butikkene står fritt til å bestemme hvor den ønsker å levere. Reglene om geoblocking endrer ikke på dette. En norsk nettbutikk er derfor ikke forpliktet til å levere i Sverige, selv om varene er bestilt fra en person i Sverige. En person som bestiller fra Sverige må derfor selv organisere levering fra butikkens utleveringspunkt i Norge til kunden i Sverige.

Kan utenlandske kunder kreve å betale på andre måter enn nasjonale kunder?

Nei. En norsk butikk trenger ikke akseptere betalingsløsninger som ikke aksepteres fra norske kunder, og norske butikker trenger ikke innføre betalingsmetoder som muliggjør betaling fra hvor som helst i EU/EØS.

Reglene stiller heller ingen krav om bestemte betalingsløsninger. En butikk som bruker Paypal, kan f.eks. nøye seg med det.

En norsk butikk som aksepterer f.eks. kredittkort fra Visa, må imidlertid også akseptere kredittkort fra Visa utstedt i andre land enn Norge (men ikke nødvendigvis Mastercard).

En norsk butikk som aksepterer kontantbetaling fra norske kunder må som hovedregel også akseptere kontantbetaling fra utenlandske kunder. Dersom det er vanskelig å verifisere betalingsevnen til kjøper, kan imidlertid den norske butikken kreve forskuddsbetaling eller holde tilbake levering inntil betalingen er sikret.

En norsk butikk er ikke forpliktet til å skaffe nye og kostbare løsninger for �� tilrettelegge for betaling ved regning fra utlandet.

Hvilket lands lov gjelder ved salg til personer i et annet land?

Normalt vil den norske forbrukerkjøpsloven gjelde for alle salg fra en norsk butikk, også der kunden handler fra utlandet.

I tilfeller hvor den norske butikken har en viss aktivitet i landet kunden handler fra, f.eks. ved å tilby generell levering i det landet, vil kjøpet likevel kunne bli omfattet av forbrukerlovgivningen i det landet kunden handler fra.

I tvilstilfeller anbefaler vi å søke juridisk bistand, f.eks. hos forretningsadvokatene i Virke på 22 54 17 00.

Hvordan påvirker disse reglene angreretten?

Reglene om geoblocking påvirker ikke reglene om angrett.

Kunder som handler fra utlandet vil å ha angrerett i like stor, og liten, grad som i dag.

Kunden kan ikke kreve dekket transportkostnader for retur i den grad nettbutikken ikke selv har arrangert transport. En svensk kunde som har handlet fra en nettbutikk i Norge, kan derfor ikke kreve dekket sine kostnader ved returfrakt fra kunden i Sverige til nettbutikkens utleveringspunkt i Norge, med mindre nettbutikken tilbyr utlevering i Sverige.

Hvilket ansvar har en butikk for at produktet er lovlig i det landet kunden befinner seg?

Så lenge produktet er lovlig i det landet produktet selges, har ikke butikken noe ansvar for at produktet også er lovlig i det landet kunden befinner seg.

Butikken har heller intet ansvar for å opplyse om at produktet er uegnet, ulovlig eller lignende på brukerens hjemsted.

Hva skjer hvis andre lover nødvendiggjør geoblocking?

Geoblocking er akseptabelt dersom andre lover nødvendiggjør det, eller dersom det er objektive grunner som rettferdiggjør geoblocking.

En nettbutikk som selger snus kan f.eks. blokkere kunder fra land hvor salg av snus er ulovlig.

Kan en butikk nekte å selge et produkt fordi leverandøren av produktet forbyr salg til utlandet?

I tilfeller hvor f.eks. en svensk kunde uoppfordret bestiller et produkt på nettbutikk.no, kan ikke butikken nekte kunden levering, selv om butikken i sin avtale med leverandøren forbys å selge utenfor Norge.

Klausuler som forbyr slike «passive salg» er uten videre ugyldige.

Hvilket ansvar har en butikk for å tilpasse nettsider og app'er?

En butikk må sørge for at nettsiden ikke foretar automatisk reruting og at standardskjemaer oa. ikke er lagt opp slik at det er umulig for personer i enkelte EU/EØS-land å fylle dem ut (f.eks. ved å åpne kun for firesifrede postnummer i adressefeltet).

En butikk har selvsagt ingen plikt til å opprette nettsider på andre lands domener.

Kunder har rett til tilgang også på eventuelle app'er. Det er imidlertid det enkelte lands «app store» sitt ansvar å sørge for at kunder får tilgang til app'en i sitt land.

Gjelder reglene bare forbrukere?

Reglene gjelder både forbrukere og næringsdrivende.

Næringsdrivende har imidlertid bare rettigheter i den grad kjøpet gjennomføres for intern bruk hos den næringsdrivende (f.eks. ved kjøp av kaffemaskin til egen bruk).

Næringsdrivende som handler med tanke på videresalg av de kjøpte produktene har ikke rettigheter i henhold til geoblockingreglene.

Har du spørsmål? 

Medlemmer kan kontakte oss i Virke på tlf: 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen på forretningsjus eller sende spørsmål på