Beskytt varemerket ditt tidlig

Publisert:

​Noen verdier er lettere å bygge enn andre. – Start tidlig med å skape og registrere et varemerke, oppfordrer Virke og samarbeidspartneren Zacco.

– Gjennom et varemerke skiller du varer og tjenester fra konkurrentenes, sier advokat Maja Glad Pedersen i Virke.
Et varemerke er et kjennetegn på varer eller tjenester.

– Formålet med et varemerke er å skille dine varer og tjenester ut fra konkurrentenes, slik at kundene kjenner dem igjen og du kan bygge goodwill knyttet til merket. Et godt varemerke kan på denne måten skape store verdier for din virksomhet, sier advokat Maja Glad Pedersen i Virke.

Hun legger til at et firmanavn kan ha samme assosiasjons-effekt. Firmanavn kan ofte benyttes som varemerke.

Sikre enerett

Å beskytte et varemerke innebærer å sikre enerett til bruk.

– Mange tenker at gode varemerker er navn som forteller hva virksomheten driver med, slik at det skapes umiddelbare assosiasjoner knyttet til merket. Men dersom varemerket bare beskriver varens eller tjenestens art, formål eller geografisk opprinnelse er det vanskelig å oppnå enerett, sier regiondirektør Thor B. Mosaker i IP-konsulentfirmaet Zacco Norway som Virke har samarbeidsavtale med.

– Start prosessen med å finne et godt varemerke tidlig, i god tid før lansering av et nytt produkt eller tjeneste. På denne måten unngår du ubehagelige overraskelser ved at varemerket ikke lar seg beskytte, f.eks. fordi det er for beskrivende eller fordi andre allerede har oppnådd en enerett for merket, sier Glad Pedersen.

Du kan beskytte et varemerke enten ved innarbeidelse eller registrering.

– Vi anbefaler registrering. Det er mye lettere å føre bevis for en registrering enn for en enerett basert på langvarig bruk og innarbeidelse i markedet, sier hun.

Selve prosedyren for registrering er ganske enkel, og gjøres ved å sende en søknad til Patentstyret. Dersom varemerket oppfyller kravene i varemerkeloven, foretar Patentstyret en registrering innenfor de vareklassene søknaden omfatter. Beskyttelsen varer i ti år, og kan deretter fornyes hvert tiende år et ubegrenset antall ganger.

I tillegg til å oppnå vern i Norge, kan det søkes om beskyttelse av varemerket også utenfor landets grenser.