Rett til fri ved valg?

Mann og kvinne på vei til stemmelokale

Valgdagen for årets kommunestyre- og fylkestingsvalg er mandag 9. september. Mange kommuner holder også valg søndag 8. september. Den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning startet 12. august og varer til og med 6. september.

Ansatte har dermed mange muligheter for å avlegge stemme ved årets valg.

Ansatte har ikke rett på fri fra jobb for å stemme ved valg. Ansatte som ønsker å stemme i arbeidstiden må derfor be arbeidsgiver om fri/permisjon. Det er opp til arbeidsgiver å beslutte om slik permisjon skal innvilges eller ikke. Alternativt kan den ansatte be om å avspasere dersom slik ordning praktiseres.

Har du spørsmål?

Medlemmer kan kontakte oss i Virke på telefon: 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen på arbeidsrett eller sende spørsmål på e-post: