Seier i Høyesterett

Publisert:

Stiftelsen Flyrettigheter får ikke reise sak mot TUI (tidligere Star Tour), slår Høyesteretts ankeutvalg fast. Virkeadvokatene ved advokatene Jon Fors-Skjæveland og Anders Aasland Kittelsen har representert TUI i saken.

Flyvinge
Stiftelsen Flyrettigheter får ikke reise søksmål mot TUI, slår Høyesterett fast.

Stiftelsen Flyrettigheter gikk til gruppesøksmål mot TUI med krav om utbetaling av kompensasjon til samtlige passasjerer på to bestemte flygninger selskapet hadde gjort tilbake i 2013, også for de passasjerene som da ikke hadde krevd slik kompensasjon fra selskapet. I en fersk kjennelse slår Høyesteretts ankeutvalg fast at stiftelsen ikke har tilstrekkelig rettslig interesse i å få saken fremmet, og at den dermed skal avvises fra behandling i domstolene.

– TUI er glade for utfallet for kjennelsen og takker Virke for god bistand i prosessen. Vi har gode rutiner og klare retningslinjer for håndtering av klagesaker som sikrer de reisende på en god måte, sier Country Manager for TUI Norge André Braathen

Tingretten tillot først søksmålet fremmet, mens lagmannsretten kom i sin behandling til at saken måtte avvises fordi stiftelsen ikke hadde sterk nok tilknytning til saken, og heller ikke representerer passasjerene på den aktuelle flygningen. I avgjørelsen la man også vekt på at man allerede har en velfungerende ordning i Transportklagenemnda som passasjerene kan benytte seg av.

Stiftelsen anket avgjørelsen videre til Høyesterett, som altså sa seg enig i lagmannsrettens vurdering, og slår endelig fast at Stiftelsen Flyrettigheter ikke kan reise saken mot TUI.

Virkeadvokatene har representert TUI i saken for domstolene og ved den skriftlige behandlingen for Høyesteretts ankeutvalg. På vegne av bransjen har Virke Reise Utland sammen med NHO Luftfart fungert som partshjelper i saken.