Hvem har fortrinnsrett og hva kreves i såfall av arbeidsgiver?

Svar:

Arbeidstakere som sies opp som følge av rasjonaliseringer har på nærmere bestemte vilkår fortrinnsrett på nye stillinger i virksomheten. Det samme gjelder deltidsansatte, ansatte med redusert arbeidstid og vikarer som har blitt sagt opp før avtalt sluttidspunkt. Arbeidstakere som reserverer seg mot å bli med over til ny virksomhet ved en virksomhetsoverdragelse kan ha fortrinnsrett ved nye ansettelser. Fortrinnsretten gjelder fra oppsigelsen ble mottatt, og i ett år fra oppsigelsens utløp.

Utdypende informasjon:

Fortrinnsretten gjelder for ”ny tilsetting i samme virksomhet”. Virke anbefaler at arbeidsgiver sørger for å varsle arbeidstakere med fortrinnsrett hvis det skulle bli ledig stilling i virksomheten. Arbeidsgiver vil ikke ha plikt til å ”etterlyse” eventuelle fortrinnsberettigede. Det må kunne kreves at arbeidstakeren følger med og selv ivaretar sine rettigheter. Dersom arbeidstaker er kvalifisert, har fortrinnsrett og gjør krav på en ledig stilling skal vedkommende tilbys denne stillingen. Hvis den fortrinnsberettigede ikke akseptert et tilbud om ansettelse i passende stilling
senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt, bortfaller fortrinnsretten til ny stilling i virksomheten.

Emneord

  1. Ansettelse