Bygg- og entrepriserett

Virkes forretningsadvokater har bred kompetanse innenfor bygg- og entrepriserett.

Rettsforholdet mellom aktørene reguleres vanligvis gjennom standardiserte kontraktsbestemmelser. Blant Virkes medlemsbedrifter finner vi så vel leverandører til byggeprosjekter som utførende entreprenører. Våre medlemsbedrifter kan ha spørsmål knyttet til utarbeidelse eller forståelse av kontrakter. Det kan eksempelvis være spørsmål knyttet til endringsarbeid, forsinkelse, overtagelse eller sluttoppgjør. Virkes forretningsadvokater kan bistå ved juridiske spørsmål i alle faser av et kontraktsarbeid.