Immaterialrett

For å optimalisere verdien av din bedrifts immaterielle rettigheter er det viktig med en bevisst strategi for sikring og forvaltning av disse rettighetene. Ifølge forskning er hele 80 % av moderne virksomheters verdier immaterielle.

Med strategisk bruk av immaterielle rettigheter kan du øke din bedrifts markedsposisjon, konkurranseevne og lønnsomhet.

Virkes forretningsadvokater yter bistand knyttet til beskyttelse, håndheving, optimalisering og forvaltning av immaterielle rettigheter, herunder åndsverk, varemerker, design, patetenter, bedriftshemmeligheter og knowhow.