Immaterialrett

For å optimalisere verdien av din bedrifts immaterielle rettigheter er det viktig med en bevisst strategi for sikring og forvaltning av disse rettighetene. Ifølge forskning er hele 80 % av moderne virksomheters verdier immaterielle.

Med strategisk bruk av immaterielle rettigheter kan du øke din bedrifts markedsposisjon, konkurranseevne og lønnsomhet.

Virkes forretningsadvokater yter bistand knyttet til beskyttelse, håndheving, optimalisering og forvaltning av immaterielle rettigheter, herunder åndsverk, varemerker, design, patetenter, bedriftshemmeligheter og knowhow.

Fagartikler

Virke styrker medlemstilbudet innen immaterielle rettigheter

​ Virke-medlemmer får nå et styrket medlemstilbud innen immaterielle rettigheter, herunder patent, varemerke, design, forretningshemmeligheter og knowhow. Organisasjonen har styrket egen kompetanse på området gjennom ansettelse av advokat Maja Glad Pedersen, og har dessuten inngått samarbeidsavtale med Zacco, som er Norges største konsulentfirma på feltet. Målet er å bidra til økt verdiskapning og beskytte medlemmenes innovasjon og merkevarer.

Laster flere sider...