Varsling

Retten til å kunne ytre seg, ytringsfriheten, er en grunnlovsfestet rettighet. I et ansettelsesforhold reises det særlige ytringsfrihetsspørsmål fordi arbeidsgiver har krav på lojalitet fra de ansatte.