Entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Entreprenørskap i skolen handler om å skape foretaksomme ungdommer med vågemot og handlingskompetanse.

Elever som opplever at det lønner seg å stå på, ta ansvar og være initiativrik. Elever som gjennomfører entreprenørskap opplever skolegangen spennende. De blir inspirert, engasjert og ser nytten av samarbeid. Elever må se mening med hva de gjør i skolen. De må lære seg metoder for læring som de kan bruke i arbeidslivet. Kravet om å møte nye og uforutsette utfordringer eller problemer vil være kontinuerlig tilstedeværende.

Gjennom entreprenørskap, skapes en kultur for innsats, engasjement og inspirasjon.  Elevene tenker helhet og ser mening på tvers av fagene.

Vi mener arbeidslivet er en viktig opplæringsarena.