Etterlyser de sosiale entreprenørene

Publisert:

Er du en sosial entreprenør eller kjenner du noen som er det? Vi trenger en oversikt over de sosiale entreprenørene og gjennomfører en leteaksjon.

Virke sosial innovasjon og Senter for Sosialt entreprenørskap og Innovasjon arbeider aktivt for å bedre rammebetingelsene og samarbeid for de sosiale entreprenørene. Kulturdepartementet er i gang med et viktig kartleggingsarbeid og det vil vi hjelpe til med.

-Sosial verdiskapning har en viktig plass i fremtidens arbeidsliv. Vi trenger nye løsninger på en rekke sosiale utfordringer, og de sosiale entreprenørene har innovative løsninger som gir resultater, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke.

Kulturdepartementet ønsker en oversikt over dette fragmenterte feltet med mange ulike aktører. Uni Research Rokkan Senteret med Ivar Eimhjellen i spissen setter nå i gang en leteaksjon.

- For å skape en bedre politikk og økt samarbeid mellom sosiale entreprenører og det offentlige er det behov for mer kunnskap. Vi trenger å vite omfanget av sosialt entreprenørskap i Norge og kjennetegn ved de sosiale entreprenørene, sier Ivar Eimhjellen, forsker og ansvarlig ved Uni Research Rokkansenteret.

De sosiale entreprenørene kombinerer det beste fra flere verdener og representerer en innovativ kraft og et ubrukt potensial for fornyelse og forbedring. Dette er aktører som rigger formålsdrevne forretningsvirksomheter. Interessen for feltet og disse aktørene er økende.

- Skal denne oversikten gi oss et reelt bilde av dagens virkelighet, trenger forskerne å komme i kontakt med så mange sosiale entreprenører som mulig. Vi trenger assistanse i letearbeidet, sier Hilde Dalen, styreleder i Virke sosial innovasjon og Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon.

Er du en sosial entreprenør eller kjenner noen som er det, ta kontakt med forsker Ivar Eimhjellen ved Uni Research Rokkansenteret:

  • Telefon: 55 58 38 99

  • Epost: .