Unge til varehandelen

Publisert:

Hovedorganisasjonen Virke har inviterte onsdag bedrifter, parter og myndigheter til utviklingsarbeid. Spørsmålet som ble stilt var: Hvordan få unge til å ønske seg en karriere i varehandel? Varehandel tilbyr mange muligheter for karriere og opplæring. Dette er alt for lite kjent.

- Vi ønsker at denne dagen skal være startskuddet for en dugnad for å synliggjøre opplærings- og karrieremuligheter innenfor varehandel og samspillet med skolen. Varehandel er tross alt Norges største private sysselsetter, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen, som ønsket velkommen.

Det kan ikke lenger flikkes på en fag- og yrkesopplæring som ikke fungerer i varehandel. Det er avgjørende at det tas utgangspunkt i opplæringstradisjonen her. Derfor inviterte vi et eksklusivt utvalg fra bedrifter, myndigheter og parter for å tenke nytt sammen. Hensikten er å synliggjøre hvilke utfordringer og muligheter varehandelen har når den skal kommunisere utdannings- og karrieremuligheter for den typiske 10. klassingen som skal velge vei på videregående.

Målet er å utvikle nye modeller eller samarbeidsformer mellom varehandel og skole. Disse modellene må bygge på de strukturer og kulturer for internopplæring som er vanlig i varehandelen.

Det har i dag blitt nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal jobbe videre med dette. Hva slags opplæringsløsninger det blir vet vi ikke. Det er et mål for utdanning- og kompetansepolitikken å få læringsveier og karriereveier til å følge hverandre så tett som mulig. Også i grunnopplæringen er det avgjørende at utdanningen avspeiler arbeidslivets arbeidsmåter slik at læringen blir preget av relevans i forhold til virkeligheten i arbeidslivet. Dette kan gjøres blant annet gjennom bruk av arbeidslivets læringsarenaer, og slik sikre elevenes forberedelse til arbeidslivet.