Camilla Glestad

tariffkonsulent

Litt om Camilla

Camilla jobber som konsulent i Tariffavdelingen.

Dette gjør Camilla hos Virke

Camilla sine arbeidsoppgaver er å registrere og ajourholde avtaleforhold fra A til Å, herunder virksomhetsoverdragelser, fusjoner, fisjoner, konkurs o.l. Tariffavtalekrav fra de ulike fagforbundene i LO, YS og forbund under Parallellhovedavtalen. Dialog med medlemsvirksomheter, motparter og Fellesordningene for AFP.