Liv Minde advokatfullmektig/seniorrådgiver

Litt om Liv

Liv Minde er jurist og arbeider i avdelingen Arbeidsrett SMB i Virke som består av 10 medarbeidere. Hun har utdanning og bred erfaring innen HR, ledelse, organisasjonsutvikling og arbeidsrett. Minde bistår medlemmer innen arbeidsrett A-Å, herunder ansettelse og opphør av arbeidsforhold, arbeidstid, forhandling, omorganisering og nedbemanning samt spørsmål om tariff.

Dette gjør Liv hos Virke

Rådgivning innen individuell og kollektiv arbeidsrett, HR og ledelse. Utdanning 2018: Masterprogram. Executive master of management, HR, ledelse og organisasjon. 2012: Masterprogram. Spesialisering i individuell arbeidsrett 2010: Master i rettsvitenskap. Spesialisering i kollektiv arbeidsrett og sivilprosess. Arbeidserfaring 2019 - dd.: Hovedorganisasjonen Virke, seniorrådgiver/jurist 2018 - 2019: Den norske kirke, seniorrådgiver/jurist 2015 - 2018: Nærings- og fiskeridepartementet, seniorrådgiver/jurist 2013 - 2014: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, rådgiver/jurist 2010 - 2013: Utdanningsdirektoratet, juridisk rådgiver

;