Sonja Lovise Berg seniorrådgiver

Litt om Sonja Lovise

Sonja er utdannet statsviter. Hun har lang erfaring med å jobbe med temaene utdanning, kompetanse og forskning og innovasjon. Sonja har bl.a. tidligere jobbet i Utdanningsdirektoratet, Nærings- og handelsdepartementet og i NHO.

Dette gjør Sonja Lovise hos Virke

Utdanning Kompetanse

;