Hva skal til for at virksomheten får tariffavtale?

Svar:

Virksomheten kan bli bundet av tariffavtale etter krav fra en av fagforeningene som organiserer de ansatte, eller etter krav fra arbeidsgiver overfor fagforeningene.

Dersom virksomheten er medlem i Virke, følger det av hovedavtalene at minst 10 % av de ansatte må være medlem for at fagforeningen kan kreve å få opprette tariffavtale.

Dersom virksomheten ikke er medlem i Virke, er det I utgangspunktet tilstrekkelig at en av de ansatte er organisert for at fagforeningen kan kreve å få opprette tariffavtale.

Emneord

  1. Tariff