• Lønn

  1. Vaktmester uten håndverksmessig eller liknende relevant utdanning eller praksis:

  Begynnerlønn etter Pr time Pr måned
  0 år 161,99 26 323
  1 år 162,68 26 436
  2 år 165,79 26 941
  3 år 169,29 27 510

  2. Vaktmester med håndverksmessig utdannelse, bestått vaktmesterskole eller 3 års relevant allsidig
  praksis som vaktmester:

  Begynnerlønn etter Pr time Pr måned
  0 år 165,18 26 842
  1 år 165,79 26 941
  2 år 173,08 28 126
  3 år 177,27 28 806
  6 år 179,98 29 247

  3. Vaktmester med arbeidslederfunksjon eller maskinteknisk utdannelse:

  Begynnerlønn etter Pr time Pr måned
  0 år 176,59 28 696
  1 år 181,75 29 534
  2 år 186,58 30 319
  3 år 191,72 31 155
  6 år 194,43 31 595
 • Arbeidstid

  Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer per uke. Den alminnelige arbeidstid skal legges i tiden kl. 06.00 – kl. 18.00 på hverdager. For arbeidstakere i turnustjeneste som har tjeneste mellom kl. 20.00 og kl. 06.00 og/eller tjeneste hver 3. søndag med normal arbeidsdags lengde, skal arbeidstiden ikke overstige 35,5 timer pr. uke i gjennomsnitt.

  Ved helkontinuerlig skiftarbeid og i sammenlignbare turnusordninger skal arbeidstiden ikke overstige 33,6 timer pr. uke i gjennomsnitt.

  Inndelingen av arbeidstiden fastsettes av bedriften i samråd med vaktmester. Der hvor det er ansatt flere vaktmestere skjer det i samråd med de tillitsvalgte.

  Ved delte skift, spesielle vaktordninger eller skift og turnusordninger skal partene forhandle i det enkelte tilfelle.

  I bedrifter der vaktmester ikke er representert i utvalg for tillitsvalgte, gis disse mulighet til å fremme sine synspunkter før bedriften treffer sine beslutninger i forbindelse med omlegging/ rasjonalisering.

  Den tid som medgår til forflytning mellom flere arbeidssteder innenfor skiftet/arbeidstiden regnes som arbeidstid når arbeidstakeren blir pålagt arbeidsoppdrag på flere arbeidssteder. Hva angår fortrinnsrett for deltidsansatte, henvises til arbeidsmiljølovens § 14-3.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn